Gör din webbplats till företagets bästa säljare.

Vinn kundernas förtroende 

Din webbplats är navet för din kommunikation med nya och befintliga kunder. Den behöver göra ett gott första intryck och locka tillbaka både potentiella och befintliga kunder.

Beroende på dina tjänsters komplexitet kan ibland ett besök räcka för att väcka nyfikenhet, skapa förtroende och få kunden att trycka på köpknappen. Ibland krävs flera besök och andra kompletterande aktiviteter för att vinna kundens förtroende och affären.

En säljande webbplats är både funktionell och visuellt tilltalande. Den är enkel att navigera och tonalitet, budskap och innehåll är anpassat efter målgruppen. För att den ska stärka din position på Google behöver den också vara snabb, uppbyggd på rätt sätt, optimerad för rätt sökord (SEO) m.m.

Webbplats för småföretag

Mina tjänster inom webb är anpassade efter de behov jag uppmärksammat hos nystartade och mindre bolag. 

Exempel:

 • Du har en webbplats som behöver uppdateras
 • Du behöver hjälp med att löpande lägga upp nytt innehåll
 • Du ska bygga en ny webbplats, har hittat en leverantör, men behöver hjälp med projektledning
 • Du behöver hjälp med hela webbprojektet; strategi, projektledning, design, utveckling, optimering och lansering

Webbplats för småföretag

Mina tjänster inom webb är anpassade efter de behov jag uppmärksammat hos nystartade och mindre bolag. 

Exempel:

 • Du har en webbplats som behöver uppdateras
 • Du behöver hjälp med att löpande lägga upp nytt innehåll
 • Du ska bygga en ny webbplats, har hittat en leverantör, men behöver hjälp med projektledning
 • Du behöver hjälp med hela webbprojektet; strategi, projektledning, design, utveckling, optimering och lansering

Ny webbplats?
Så här går processen till

R

1. Behov och budget

Vi börjar med att undersöka ditt behov. Vilken målgrupp vill du nå, vad vill du att besökarna ska göra på hemsidan, vilka funktioner behövs och hur omfattande behöver sidan vara? Genom att göra en skiss får vi överblick över strukturen, samtliga sidor och hur de bör vara länkade. Vi diskuterar rimlig budget för projektet.

2. Publiceringsverktyg

Det finns flera olika publiceringsverktyg. Jag föredrar att arbeta med WordPress då det är enkelt att ta fram en funktionell sida med de vanligaste funktionerna – till ett bra pris. Det går enkelt att koppla på verktyg efter behov, t.ex. betaltjänst. Det är dessutom lätt för dig att själv göra uppdateringar om du vill det.

3. Design och innehåll

Om ditt företag redan har en grafisk profil, dvs. logotype, färger etc. utgår jag ifrån den vid design av sidan. Om det saknas, börjar vi med att ta fram det mest grundläggande innan designen påbörjas. När designen av webbplatsen är gjord lägger vi upp kärnfulla texter och bilder som förstärker budskapet. 

4. Lansering

Vi är snart i mål men innan webplatsen laseras behöver den testas. Vi gör båda ett jobb med det och bäst är att även låta personer som ingår i målgruppen surfar runt och ge feedback. Innan lansering görs även en del inställningar för att sidan snabbt ska bli synlig på Google och att du ska få koll på besökarna.

Bli synlig på Google – SEO

SEO handlar om att göra din webbplats mer relevant för Google så att den visas högt upp i sökresultatet när någon söker efter dina tjänster. Med bra SEO leder du trafik till din hemsida utan att behöva lägga pengar på annonsering för att personer ska hitta dit.

Exempel på tjänster:

 • Analys av hur din webbplats presterar och vad som eventuellt behöver åtgärdas (Google Analytics)
 • Vilka sökord är relevanta för ditt företag? (Sökordsanalys)
 • Genomgång av din webbplats; struktur, sökord, länkar, texter, rubriksättning och bilder

Kontakta mig!

Har du ett konkret behov eller bara nyfiken på att veta mer om hur ett samarbete skulle kunna se ut? Hör av dig!